Wednesday, November 25, 2009

تروریسم کرد بر علیه دانشجویان هویت طلب


ایجاد جنگ روانی تروریسم کرد بر علیه دانشجویان هویت طلب آذربایجانی
کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان
واحد خبر: چهارم آذر هشتاد و هشت
جنبش دانشجویی آذربایجان از جمله جریان های پر نفوذ دانشجویی به شمار می آید که در تمامی مناطق آذربایجان گسترش یافته و نبض سیاسی، صنفی و دانشجویی دانشگاه های آذربایجان به صورت بلا منازع تحت تاثیر جنبش دانشجویی آذربایجان قرار دارد. دانشگاه های منطقه غرب آذربایجان خصوصا دانشگاه شهر اورمیه نیز از این امر مستثنی نبوده و دانشجویان هویت طلب جنبش دانشجویی آذربایجان  دانشگاه های منطقه غرب آذربایجان بار سنگینی را در دفاع از هویت ملی و ارضی آذربایجان به دوش می کشند.دانشجویان هویت طلب جنبش دانشجویی آذربایجان در دانشگاه های منطقه غرب آذربایجان در عین حالی که رسالت ملی خود را در پیشبرد حرکت ملی آذربایجان به انجام می رسانند همگام با سایر نیروهای ملی در جبهه ملی مبارزه با تروریسم به صورت آکتیو فعالیت می نمایند که این مسئله باعث ناکام ماندن توطئه های عناصر هوادار گروه های تروریستی کرد در دانشگاه های منطقه غرب آذربایجان شده است.
اخیرا یکی از سایت های(http://www.urmiye.eu/farsi/news.php?readmore=365) نزدیک به گروه تروریستی حزب دمکرات کردستان که تخیلات شوم آن منجر به کشتار صدها انسان بی گناه ترک آذربایجانی در منطقه غرب آذربایجان گردیده از انسجام ملی دانشجویان هویت طلب جنبش دانشجویی و ناکام ماندن دانشجویان هوادار گروه های تروریستی کرد به خود نالیده و در حالی که مدت زمانی به زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اورمیه باقی مانده از هم اکنون به صورت حرفه ای اقدام به ایجاد جبهه جنگ روانی بر علیه دانشجویان هویت طلب آذربایجانی نموده است. آن گونه که اشاره گردید در دانشگاه اورمیه نیز تحولات سیاسی و صنفی  تحت تاثیر جریانات دانشجویی جنبش دانشجویی آذربایجان بوده و نهاد صنفی شورای صنفی دانشگاه تحت نظارت این دانشجویان قرار داشته و سال گذشته تلاش های عناصر هوادار گروه های تروریستی کرد برای به دست گرفتن این شورا با حضور فعالانه دانشجویان هویت طلب ناکام ماند. خبر های دریافتی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان حکایت از آن دارد که عناصر هوادار گروه های تروریستی کرد فعال در دانشگاه اورمیه که ارتباطات تنگاتنگی با لابی سیاسی گروه های تروریستی کرد در بیرون از دانشگاه و فعال در موسسه ای موسوم به " اندیشه احمد خانی" دارند فعالیت خود را برای تخریب چهره های دانشجویی جنبش دانشجویی آذربایجان و به دست گرفتن نهاد شورای صنفی دانشگاه آغاز کرده اند.
کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان ضمن رعایت کامل استقلال جنبش دانشجویی آذربایجان بر حسب مسئولیت تاریخی فعالیت عناصر گروه های تروریستی کرد  در دانشگاه های منطقه غرب آذربایجان را به دقت تحت نظر داشته و  حمایت کامل خود  از جنبش دانشجویی آذربایجان را ادامه خواهد داد. 
مطالبی چند در رابطه با انتخابات سال گذشته شورای صنفی دانشگاه اورمیه:
متن خبر سایت نزدیک به گروه تروریستی حزب دمکرات کردستان در رابطه با شورای صنفی دانشگاه اورمیه:
CAPK آگری / ارومیه: يکي از نهاد هاي دانشجويی موجود در دانشگاه که بايد از حقوق صنفی از جمله خوابگاه غذا و امکانات رفاهي که دانشگاه براي دانشجويان فراهم می کند نظارت داشته باشد شورای صنفي دانشگاه است که در هر دانشکده برای يک سال با انتخابات گروهی را براي پست شوراي صنفي از ميان خود دانشجويان انتخاب می کنند ام مچندين سال است که در دانشگاه اروميه باندهای مافيايی که در خود دانشگاه هم وجود دارد به اين نهاد کوچک هم رحم نکردند و با دست اندازي در اين نهاد و با تفرقه انداختن در ميان دانشجويان عده خاصی از نوچه هاي خود را با اين تفکر که اروميه يک شهر ترک نشين است و بايدهمانطور که مسئولان دانشگاه ترک هستند شورای صنفی و...هم ترک باشند وبا سوئ استفاده از احساسات ملی دانشجويان ترک و فريب آنان و تقلب و حمايت علنی از آنان عده ای از دانشجويان مزدور و نوچه های خود را به اسم ملی گرايان ترک بر اين نهاد دانشچجويی حاکم کردند و اين سياست پليد دوره های متماديست که ادامه دارد با اين کار به چندين هدف خود رسيدند اول اينکه اتحاد بين دانشجويان کرد و ترک را به هم زدند و تفرقه حاکم شد دوم اينکه با نوچه هاي خود همهجوره ميتوانستند به دزدي و... خود ادامه داده و ديگر نماينده اي در کار نبود که از حق و حقوق دانشجويان دفاع کند.
و مزيت ديگری که برايشان داشت اين بود که صدای اعتراض عده زيادي از دانشجويان ترک را در اعتراض به وضع بد امکانات رفاهي دانشگاه خاموش مي کردند چون اين دانشجويان خود به اين نماينده ها که در راس کار بودند راي داده بودند و چون ترک بودند و شوراي صنفی دست ترک ها بود نبايد از آن انتقاد کنند و تا مي شد هم بايد ازآن حمايت مي کردندتا اين کرسي در دانشگاه از دستشان نرود در اين ميان تنها و تنها خود دانشجويان از اين به ظاهر انتخاب ضرر مي کردند و بس بيشتر از همه هم خود دانشجويان ترک چون با اين وضع حق اعتراض هم از آنان گرفته شده بود و اما اکنون دانشجويان آگاه کرد با پخش شب نامه اي در اين مورد و با سر رسيدن موعد دوباره تعيين اين نمايندگان در دانشگاه مواضع خود را در اين باره اعلام کردند و با دعوت همه دانشجويان به عدم شرکت در اين انتخابات اين سياست پليد مسئولان را محکوم کرده اند.
شايان ذکر است که پس از تقلب های گسترده در انتخابات سال گذشته دانشجويان کرد در محوطه پرديس شهر دانشگاه اروميه واقع در خيابان دانشکده دست به تحسن زدند و اعتراض خود را به نمايش گذاشتند که فيلم و عکسهای آن را پارسال برايتان ارسال کرده بودم .
قایناق: http://bati-az.com/

No comments:

Post a Comment