Monday, July 26, 2010

مشاهیر اورمو – آق اولی، اسدالله خان

خاندان اسدالله خان که در اصل ساکن اورمو(اورمیه) بوده اند ولی در زمان شاه اسماعیل صفوی به خراسان کوچ و در آنجا سکنی گزیده اند. جد وی آقالاربیگ پیشوای طایفه از سرکردگان نامی سپاه نادر شاه بوده است. آق اولی از جمله شاگردانی است که در قالب دسته سوم به تعداد چهل و دو تن در سال 1357 قمری پس از عزل میرزا آقاخان نوری از صدرات برای تحصیل در اروپا به سرپرستی عبدالرسول خان نواده صدر اصفهان عازم شدند. او در رشته و ضنعت کاغذ سازی مشغول بع تحصیل و در این فن مهارت یافت و پس از برگشتن از اروپا به علت کارایی کم صنعت و رشته تحصیلی از معلومات و هنر او استفاده کافی برده نشد و با ماهی یکصد ریال حقوق به سمت منشی پستخانه منصوب شد.
اسدالله خان دو پسر و دو دختر داشت که یکی از پسران به نام امان الله خان تحصیل طب کرد و طبیب بانوی عظمی خواهر ظل السلطان شد و "نصیر خان" لقب یافت وی پدر کلنل فضل الله خان و سپهبد فرج الله آق اولی در رژیم پهلوی بوده است. پسر دیگر اسدالله خان به نام تقی بینش از کارمندان عالی مقام، درستکار، وارد، پرکار و رشید وزارت دارای بود.
شرح حال رجال ایران، جلد پنجم، ص 45
تاریخ رجال ایارن، جلد ششم، ص 62    

No comments:

Post a Comment