Thursday, July 22, 2010

مشاهیر اورمیه-آشیق فرهاد

آشیق فرهاد فرزند سلیم از هنرمندان بنام صنعت موسیقی آشیقی ترکان آزربایجان در دوم مرداد ماه سال 1273 در محال دول اورمو(اورمیه)  در روستای "ثمرتو" متولد شده است. این هنرمند بی همتا با داشتن صدای فوق العاده جذاب، قوی و نواختن ساز با مهارت کافی به آوازه رسیده است. او در شناساندن صنعت آشیقی از جهت ساز و آواز در حد کمال و با تربیت و معرفی کردن صنعتگران ارزنده چون مرحوم آشیق درویش، آشیق دهقان و آشیق عزیز خدمت شایانی به صنعت موسیقی سنتی ترکان آزربایجان کرده است. مرحوم آشیق فرهاد در بهمن ماه 1341 شمسی دارفانی را وداع گفت و در آرامگاه مرحوم عرب باغی به خاک سپرده شد که به هنگام بازسازی آرامگاه قبر وی در ورودی  ضلع غربی آرامگاه زیر دیوار مانده است. 
ثمرتو در 42 کیلومتری جنوب شرق شهر اورمو(اورمیه) قرار گرفته است.     

No comments:

Post a Comment